Archiv čísel

Podívejte se na již vydaná čísla časopisu Vakcinologie.

4/2023

Proočkovanost u dětí u vybraných preventabilních nákaz za rok 2022 v České republice • Perspektivy očkování proti tuberkulóze • Tuberkulóza jako nemoc z povolání • Dlouhodobá rehabilitační péče v souvislosti s postvakcinační reakcí • XVIII. Hradecké vakcinologické dny [ ... ]

03/2023

Zvýšený výskyt varicely v České republice po plošných protiepidemických opatřeních proti covidu-19 • Očkování proti pneumokokovým infekcím klientů zařízení sociálních služeb • Tularemie, Francisella tularensis a její živý vakcinační kmen LVS • Emoční náboj textů o očkování a jeho vliv na rozhodování laiků • Horečka dengue – častá importovaná nákaza i v České republice [ ... ]

02 / 2023

Reálná data výskytu pásového oparu v České republice v letech 2010–2022 [ ... ]

01 / 2023

Očkování proti rotavirovým infekcím, údaje o selhání vakcinace v informačních systémech. [ ... ]

04 / 2022

Zahájili jsme nový rok a ukazuje se, že vůbec nebude jednodušší než léta předcházející. Čelili jsme prudkému nárůstu respiračních onemocnění, kde klíčovou roli hrály tři základní patogeny – virus SARS-CoV-2, virus chřipky a RS virus. Tato vlna vedla k zvýšenému požadavku na analgetika, ale i antibiotika, na což náš systém nebyl očividně připraven. [ ... ]

03 / 2022

V současné době vnímáme poměrně masívní výskyt zejména RS virů. Příkladem je Německo, kde v minulých týdnech probíhala a stále probíhá velká epidemie, postihující z logiky věci zejména nejmladší ročníky v populaci. [ ... ]