Redakční rada

Členy redakční rady čtvrtletníku Vakcinologie jsou tito odborníci.

doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

FVZ UO Hradec Králové

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí
2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

FVZ UO Hradec Králové

MUDr. Daniel Dražan

DD ordinace, Jindřichův Hradec

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

OSPDL, Praha

prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

FVZ UO Hradec Králové

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Šéfredaktor
LF UK Hradec Králové