Kontakty

Odpovědný redaktor

Mgr. Lukáš Malý
e-mail: vakcinologie@eezy.cz

Grafika a technické zpracování

Radek Koňařík

Obchodní oddělení

e-mail: kupcova@eezy.cz

Evidenční číslo MK ČR: E 17165
ISSN 1802-3150

Vydavatel časopisu:

EEZY Publishing, s.r.o.

Společnost EEZY Publishing vydává specializované časopisy a produkuje odborné, populárně naučné a manažerské knihy.

Klíčovým zaměřením ve vydávání časopisů je oblast zdravotnictví. Cílem je poskytovat mediální servis prostřednictvím řady odborných periodik, jako je odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy Zdravotnictví a medicína. Dále jsou to oborové časopisy Vakcinologie a Ortopedie a populárně naučný titul pro matky malých dětí Dítě a já.

V nakladatelské činnosti převažuje zaměření na odbornou medicínskou a zdravotnickou literaturu a B2B publikace.