Vakcinologie

Čtvrtletník pro praktické lékaře, pediatry, infektology, virology a mikrobiology

Aktuální číslo

4/2023

Proočkovanost u dětí u vybraných preventabilních nákaz za rok 2022 v České republice • Perspektivy očkování proti tuberkulóze • Tuberkulóza jako nemoc z povolání • Dlouhodobá rehabilitační péče v souvislosti s postvakcinační reakcí • XVIII. Hradecké vakcinologické dny

Archiv čísel

Podívejte se do archivu již vydaných čísel.

03/2023

Zvýšený výskyt varicely v České republice po plošných protiepidemických opatřeních proti covidu-19 • Očkování proti pneumokokovým infekcím klientů zařízení sociálních služeb • Tularemie, Francisella tularensis a její živý vakcinační kmen LVS • Emoční náboj textů o očkování a jeho vliv na rozhodování laiků • Horečka dengue – častá importovaná nákaza i v České republice [ ... ]

02 / 2023

Reálná data výskytu pásového oparu v České republice v letech 2010–2022 [ ... ]

01 / 2023

Očkování proti rotavirovým infekcím, údaje o selhání vakcinace v informačních systémech. [ ... ]

04 / 2022

Zahájili jsme nový rok a ukazuje se, že vůbec nebude jednodušší než léta předcházející. Čelili jsme prudkému nárůstu respiračních onemocnění, kde klíčovou roli hrály tři základní patogeny – virus SARS-CoV-2, virus chřipky a RS virus. Tato vlna vedla k zvýšenému požadavku na analgetika, ale i antibiotika, na což náš systém nebyl očividně připraven. [ ... ]

03 / 2022

V současné době vnímáme poměrně masívní výskyt zejména RS virů. Příkladem je Německo, kde v minulých týdnech probíhala a stále probíhá velká epidemie, postihující z logiky věci zejména nejmladší ročníky v populaci. [ ... ]

02 / 2022

Covid-19 nezmizel v propadlišti dějin, jak jsme si všichni přáli, ale stále je tu s námi a bohužel o sobě dává vědět. V posledních dnech vidíme očekávané nárůsty pozitivních záchytů, ale i narůstající počty hospitalizovaných. [ ... ]

O časopisu

Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací pro praktické lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie. Jde o jediný časopis v České republice zabývající se exkluzivně očkováním, vychází jako čtvrtletník.

Je distribuován zdarma v nákladu 4 500 kusů praktickým lékařům (2 200), pediatrům (1 800), členům České vakcinologické společnosti, infektologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají očkováním.

Formou původních prací, přehledových článků, kazuistik, aktualit atd. poskytuje pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům. Časopis Vakcinologie byl zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2010 je časopis Vakcinologie indexován v databázi Embase a Scopus.2

Kontakt

Zde nám můžete zaslat svůj dotaz, připomínku, poděkování nebo informaci.